Marvik Trade is an international company focused on logistics and spedition at the disposal of clients for complete and precise concepts in all Europe, Belarus and Russia, Turkey and Ukraine, as well as other countries.

Contact us

Marvik Trade EOOD

Phone: +359 82 89 34 90

Fax: +359 82 89 34 90

Contact us via email: office@marvik-trade.comMein Status

This website uses cookies. Marvik Trade EOOD complies to the General Data Protection Regulation (GDPR) - by continuing on this site and/or using our services, you agree with both our policy on privacy and usage of cookiesС използването на нашия сайт и / или услуги Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност, използването на "бисквитки" и се съгласявате с обработването на личните Ви данни съгласно 7 от Регламент 2016/679 / GPDR


СУК ISO 9001:2015
СУК ISO 9001:2015
СУК ISO 9001:2015СУК ISO 9001:2015
СУК ISO 9001:2015
СУК ISO 9001:2015ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).
Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на:
– Български пощи ЕАД /куриерската фирма, чрез която Ви изпращаме необходимите документи, удостоверяващи извършването на договорената услуга;
– нашия счетоводител;
Вашите права
Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Бисквитки
Нашият уеб сайт използва така наречените "бисквитки" , за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои "бисквитки" остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.
Моля, също да имате предвид, че някои от "бисквитките" са строго необходими. Това означава, че със зареждането на сайта ни във Вашия браузър, Вие вече сте ги приели, защото те са нужни за функционалността на платформата ни и не могат да бъдат изключени в нашата система.
Ние използваме "бисквитките" на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) от GDPR.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от за изпълнение на договор за поръчана транспортна услуга. Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и фирма МАРВИК ТРЕЙД ЕООД, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години.
Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя това упажнявайки правата си, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.